Førerkort, bøtesatser og prikkbelastning

Kategori: Strafferett

Publisert: 30. november 2017

Går det av og til litt fort i svingene? Her i Momentum Advokat AS jobber vi en god del med vegtrafikk- og førerkortsaker. I den anledning gir vi nedenfor en tilfeldig oversikt over hva konsekvensene kan bli ved forskjellige overtredelser:

 

Bøtesatser forenklet forelegg:

 

Kjøre på rødt lys6 650,-
For kort avstand til bilen foran6 650,-
Farlig forbikjøring6 650,-
Ikke overholdt vikeplikt6 650,-
Ikke stoppet for gående i gangfelt6 650,-
Unnlatt/feil bruk av blinklys2 550,-
Ikke tilstrekkelig utsyn (is/dugg på ruta)2 550,-
Overlast2 550,-
Kjøring i kollektivfelt5 350,-
Snakke i mobiltelefon mens man kjører1 650
Sykling på rødt lys1 150,-
Manglende lykt på sykkelen1 150,-

 

Prikkbelastning:

 

Fartsovertredelse t.o.m 15 km/t i 60- sone eller lavereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m 16 km/t i 60-sone eller lavereTre prikker
Fartsovertredelse t.o.m 20 km/t i 70-sone eller høyereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m 21 km/t i 70-sone eller høyereTre prikker
Kjøring mot rødt lysTre prikker
Ulovlig forbikjøringTre prikker
Brudd på vikepliktenTre prikker
Kjøring i sperreområdeTre prikker
For liten avstand til kjøretøyet foranTre prikker
Kjøring med trimmet motorsykkel/mopedTre prikker
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 årTo prikker

 

Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B, skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.

 

Ellers gjelder:

 

  • Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder.
  • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.
  • Varselbrev sendes deg etter fire prikker.

 

Hvordan får du prikker?

 

Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i automatisk trafikkontroll (fotoboks). Du vedtar et forenklet forelegg eller et vanlig forelegg, eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten). Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

 

Når blir prikkene fjernet?

 

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom b le avsagt i saken.

 

Når du får tilbake føreretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerettighetene.

 

Ta kontakt med advokat først som sist!

 

Kommer du i en situasjon hvor du risikerer bot, prikker og/eller tap av førerett, ta kontakt med oss så tidlig som mulig. Vi bistår deg.