Hvorfor er samboerkontrakt viktig?

Kategori: Familierett

Publisert: 25. januar 2018

Hvorfor er en samboerkontrakt viktig?

Det kan være vanskelig å ta opp temaet samboerkontrakt, eller økonomi generelt, når forholdet er ferskt.  Vår erfaring er imidlertid at dette ikke blir spesielt mye enklere når forholdet havarerer og man ikke er «gode venner» lenger. Statistikk viser at i Norge ryker ca. 50 prosent av alle forhold, og da er det viktig å sikre seg ordnede forhold rundt egen økonomi.

Vårt råd er derfor at par får bistand til å utforme en samboerkontrakt så fort de flytter sammen. Dette er noe de færreste gjør i dag og som skaper mange tvister etter brudd. Det kan bli kostbart og skape unødvendige konflikter og vanskelige oppgjør.

For samboere, i hvert fall samboere uten felles barn, gjelder få rettsregler. Det er avtalefrihet om økonomiske forhold og her blir samboerkontrakten aktuell.

Hva er det viktig å få regulert i en samboerkontrakt?

Det viktigste å regulere er for de fleste forhold rundt boligen. Med det menes hvordan den ble finansiert, prosentmessig oversikt over innskudd egenkapital, den enkeltes eierandel, hvordan den skal verdsettes ved et brudd, tidsfrist for salg og oppgjør samt fordeling av nettoproveny.

Regler for hvordan oppussing av boligen skal påvirke en eventuell fordeling kan det også være lurt å ha med.

Løsøre og verdigjenstander. Også her er det viktig å regulere hvem som eier hva, med angivelse av eierbrøk der hvor gjenstander er eid sammen.

Finansielle forhold. Som sparing, forsikringer og gjeld er det også viktig å regulere i en avtale. Hvem er ansvarlig for disse, hvem betaler de løpende kostnader og med hvilken andel. Hva skjer dersom det kommer til brudd?

Løpende kostnader. Fordeling av løpende kostnader/utgifter mens forholdet består, er etter vår erfaring ofte en kime til konflikt. Det er viktig å, på forhånd, avtale hvordan man skal fordele løpende kostnader i det daglige. Et tips er å opprette en felleskonto og innbetale til denne med brøk 50/50. Skjevhet ved betaling av løpende kostnader kan fort bli store beløp over år, derfor er det fordelaktig å avtale en ordning på forhånd som man i størst mulig grad etterlever.

Gjensidig testamente

En samboeravtale sikrer partene med tanke på et eventuelt fremtidig brudd. For å sikre partene best mulig ved den enes dødsfall, anbefaler vi at partene oppretter et gjensidig testament som oppfyller formkravene i arveloven og som en er sikker på at er gyldig.

Samboere som ikke har felles barn arver ikke hverandre, slik at dersom det er ønskelig å begunstige gjenlevende samboer ved ens egen død, så er et testamente helt nødvendig.

Livsforsikring

For livsforsikringer må det avtales at partene skal begunstige hverandre. Dette er det ofte naturlig å gjøre i forbindelse med å opprette testamente.

Samværsavtale

Dersom samboere har felles barn kan det være fornuftig også å ta inn bestemmelser om hvordan en ordning med foreldreansvar, fast bosted og samvær skal være dersom partene går fra hverandre.

Særlig i en tidlig fase etter bruddet erfarer vi ofte at dette er et konfliktfylt tema og at mangel på avtale om dette på forhånd skaper splid og konflikter, ikke så sjelden ender disse i rettssystemet.

Momentum Advokat AS:

Vi i Momentum Advokat AS tilbyr gratis førstegangskonsultasjon og fastpris på oppretting av samboerkontrakt og gjensidig testamente.

Hos oss koster det å opprette en samboerkontrakt eller et gjensidig testamente kr 5 000,- ink. mva. Vi bistår deg/dere da fra A til Å for en fast, lav og forutsigbar pris.

Vi har videre lang erfaring med å bistå klienter i foreldretvist-saker hvor konfliktens kjerne er foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Ta kontakt via vårt kontaktskjema dersom du ønsker rådgivning innen arv og familierett!

Stikkord: , ,