Hvem bør skrive testament?

Kategori: Arverett

Publisert: 26. februar 2018

I utgangspunktet anbefaler vi alle å skrive testament, også de som ønsker at arven skal gå til ektefelle og felles barn.

Vi arbeider til daglig med tvister som har oppstått etter dødsfall hvor det ikke er testament. Kjernen i en slik konflikt er nesten uten unntak uenighet rundt avdødes egne ønsker og hva vedkommende ville at skulle skje med sin formue etter døden. Ved å skrive testament luker man vekk dette og vi mener en svært stor del av disse konfliktene kunne vært unngått ved å skrive testament.

Selv om foreldre kanskje ikke har noen preferanser om hvem av barna som skal ha eksempelvis hytta eller huset, så vil det være en stor verdi i å regulere i testament hvordan man ønsker at barna skal foreta fordelingen.

Særlig viktig for samboere

For samboere er det særlig viktig å skrive testament. Uten testament har man etter arveloven ingen rett til å arve samboeren sin. Den tunge tiden etter et dødsfall kan bli ekstra vanskelig dersom man også skal bekymre seg over det økonomiske. Det er derfor viktig at man snakker om hvem som skal arve hva og skriver dette ned i et testament.

For samboere er det mest praktiske å opprette et gjensidig testament. Med et gjensidig testament vil den av dere som lever lengst, vanligvis arve alt.  Da kan dere dessuten i fellesskap bestemme hva som skal skje med arven når dere begge er borte.

Har du samboer med egne eller felles barn, og din samboer dør, vil barnet/barna arve alt etter samboeren dersom det ikke finnes noe testament.

På denne måten er dere begge sikret om noe skulle skje med den andre.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om testament eller ønsker en uforpliktende vurdering på om du trenger testament.