Fremtidsfullmakt – Bør man ha det?

Kategori: Familierett

Publisert: 4. juni 2021

Det er for tiden et svært hett tema hvorvidt man burde opprette en fremtidsfullmakt eller ikke.

Hva er en fremtidsfullmakt og hva kan skje dersom man ikke har det?

En fremtidsfullmakt er en privat ordning som alle kan benytte seg av. Fullmakten gjør det mulig å bestemme hvem som skal ta seg av dine interesser den dagen du ikke greier det selv.

Samtykkekompetanse

Det er viktig å merke seg at fullmakten kun aktiveres dersom man skulle komme i en situasjon hvor man mister sin egen «samtykkekompetanse». Dette kan være et resultat av en demensdiagnose, hjerneslag, ulykke eller lignende.

Dersom uhellet skulle være ute er det for mange en svært god trygghet i å vite at man blir ivaretatt, både personlig og økonomisk, av noen man stoler på og har valgt selv.

Et spørsmål som ofte reiser seg i slike situasjoner er behovet for en ny, mer egnet, bolig. Kanskje er det også behov for å vurdere sykehjemsplass eller omsorgsbolig.

Dersom man ikke har fremtidsfullmakt vil man havne inn under Statsforvalterens (Fylkesmannens) administrasjon og man får oppnevnt en offentlig verge.

Ved større avgjørelser, slik som for eksempel kjøp/salg av bolig, vil man da være avhengig av Statsforvalterens godkjenning. En slik søknadsprosess er omstendelig og tar i mange tilfeller svært lang tid.

I mellomtiden blir man sittende som eier av en uegnet bolig. Man må kanskje også la mer egnede boliger fare fordi man ikke har godkjennelse fra Statsforvalteren til å legge inn bud og kjøpe boligen. Dette unngår man dersom man har en korrekt oppsatt fremtidsfullmakt.

Det er videre strenge formkrav til oppsettet av fullmakten med krav til vitner etc. Det er svært viktig å være nøye ved opprettelsen slik at man unngår at fullmakten blir underkjent.

Vi kan hjelpe deg med å lage en fremtidsfullmakt og sikre at formkravene til fremtidsfullmakten er oppfylt.

Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet på forsiden for mer informasjon.