Kategori/stikkord: Barnerett

Begrepsbruk og terminologi i barnefordelingstvister

5. oktober 2017

Ved et samlivsbrudd eller en skilsmisse, hvor partene har felles barn, dukker spørsmålet hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barna skal bo, og hvem barna skal tilbringe tid med, opp. Vår erfaring er at dette er et svært betent tema for de aller fleste foreldre.

?>