Om oss

95 33 00 07

Advokat Lars Erik Hammerdal har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010. Han har tidligere juridisk erfaring fra Eiendomsmegler 1, NAV, Kystverket og Kriminalomsorgen. Hans spesialkompetanse ligger innenfor områdene fast eiendom, arverett, selskapsrett og NAV-saker. Han kan bistå både private og næringsdrivende klienter.

95 33 00 07

Samarbeidende advokat i Lillehammer.

Geir Morten har spesialisert seg innen trygderett/ NAV-saker og forvaltningsrett etter mange års erfaring fra offentlig forvaltning og fra NAV Klageinstans Midt-Norge. Geir Morten har sine hovedarbeidsområder innen yrkesskade, erstatningsrett og trygderett/ NAV-saker. Han bistår klienter blant annet i saker mot NAV, forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda. Han bistår også i saker innen arv og familie.

95 33 00 07

Samarbeidende advokat i Lillehammer.

Geir har spesialisert seg innen arbeidsrett, arverett og familierett. Han bistår næringsdrivende og privatpersoner i forhold til offentlige myndigheter, eksempelvis i saker innen plan og bygg. Geir har særlig kompetanse på arverett og arveplanlegging. Geir bistår blant annet klienter med opprettelse av testamenter, samlivsavtaler, ektepakter og rådgir ved barnefordeling, samlivsbrudd, ektefelleskifte, dødsboskifte og uskifte. Geir driver også med megling av bolig og næringseiendom, og tilbyr rådgivning på skatte- og avgiftseffekter ved transaksjoner.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *