Priser

Timepris
Vi tilbyr våre kunder en kostnadsfri førstegangskonsultasjon. Utover dette beregnes salæret hovedsakelig etter medgått tid og sakens kompleksitet. Vår alminnelige timepris er da fra kr 1.800,- eksl. mva (2.250,- inkl. mva). I noen tilfeller kan annen timepris avtales, ta kontakt med den enkelte advokat for spørsmål vedrørende dette.

Eiendomsmegling
Vi tilbyr alle type eiendomsmeglertjenester til konkurransedyktige priser, se egen fane for detaljert informasjon. Vi skreddersyr oppdraget etter ditt behov og kan bistå i alle ledd av prosessen. Ta kontakt med oss for mer detaljert informasjon og få et uforpliktende tilbud på salg av din bolig.

Fastpris
For avgrensede oppdrag som utferdigelse av testament, samboeravtale, ektepakt og oppgjørsoppdrag kan det avtales fastpris. Dette avgjøres i samråd med den enkelte advokat.

Eksempler på slike fastprisoppdrag hos oss:

FremtidsfullmaktKr 6000,- inkl. mva
Enkelt testament/ektepaktKr 6000,- inkl. mva
SamboeravtaleKr 6000,- inkl. mva
GjeldsbrevKr 6.000,- inkl. mva
Oppgjørsoppdrag eiendom, fraKr 25.000,- inkl. mva
Stifte aksjeselskapKr 6.000,- inkl. mva
HusleiekontraktKr 6.000,- inkl. mva
Verdivurdering av eiendom, fraKr 2.500,- inkl. mva
HjemmebesøkKr 2.000,- inkl. mva

”No cure no pay”
I noen tilfeller kan det avtales ordninger hvor salæret avhenger av sakens utfall. Dette må avklares med den enkelte advokat før oppstart av det enkelte oppdrag.

Rettshjelpsforsikring
Dersom du har innboforsikring, husforsikring, eller forsikring på bilen din, båten eller campingvogna, kan du ha rett til dekning av advokatutgifter fra ditt forsikringsselskap.

Din forsikringsdekning vil advokaten undersøke for deg dersom du opplyser navnet på ditt forsikringsselskap og polisenummer.

Som regel påløper det en egenandel som du selv må betale, men dette vil vi avklare for deg.

Fri rettshjelp
Du kan ha krav på fri rettshjelp eller fritt rettsråd dersom du oppfyller vilkårene for dette i lov om fri rettshjelp.
Et grunnvilkår er at du har inntekt under kr 350 000,- pr. år for enslige og kr 540 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150 000,-.

Visse sakstyper kan gi rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Eksempler på slike saker er barnevernsaker, asylsaker, forsøk eller gjennomført tvangsekteskap, krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning og voldsoffererstatning.

Ta kontakt med oss så vil vi vurdere om du oppfyller vilkårene og eventuelt sende søknad til fylkesmannen for å avklare om du får fri rettshjelp.

Konto- og organisasjonsnummer

Driftskonto: 4212 10 35523
Eiendomskonto: 4212 19 66918
Organisasjonsnummer: 916 052 413

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *