Arv/Dødsbo

Momentum Advokat bistår daglig klienter som behøver hjelp til å gjennomføre arveoppgjør og et bredt spekter av andre arverettslige tema.

Typiske saker for oss er dødsbobehandling/arveoppgjør, skifte av uskiftet bo, opprettelse av uskiftet bo, arveplanlegging, generasjonsskifte, internasjonal arverett samt andre tilknyttede sakskomplekser. Vi bistår også i tvister knyttet til samlivsbrudd – enten mellom ektefeller eller samboere.

Dødsbobehandling / Arveoppgjør

Hva er et privat skifte?

Det er et frivillig valg for arvingene hvorvidt man ønsker et privat eller et offentlig skifte. Et privat skifte innebærer, i motsetning til offentlig skifte, at arvingene gjennomfører arveoppgjøret selv. Ofte kan en slik prosess fremstå som kompleks og følelsesmessig vanskelig. Det er derfor vanlig å engasjere en advokat som trår inn som fullmektig i boet og som kan representere alle arvingene på en nøytral måte.

Kostnadene ved et privat skifte er som regel mye lavere enn ved et offentlig skifte. Ved et privat skifte vil man i de fleste tilfeller også få gjennomført arveoppgjøret raskere.

Ved et privat skifte er det en betingelse at en eller flere arvinger overta ansvaret for den avdødes gjeld. Derfor er det viktig å være sikker på og avklare hvorvidt boets verdier overstiger boets fullstendige gjeld før man påtar seg ansvaret for avdødes gjeld.

Hvis arvingene er usikker på størrelsen på den avdødes gjeld, kan man skaffe seg oversikt ved å utstede et «preklusivt proklama».

Et preklusivt proklama er en kunngjøring i Norsk Lysingsblad og en lokal avis hvor alle kreditorer må melde inn sine krav innen 6 uker. Dette medfører at krav som ikke meldes innen fristen, bortfaller. Pante- og skattekrav har noen unntak fra dette.

Momentum Advokat sine advokater har spesialkompetanse innenfor arv og dødsbobehandling og kan påta seg bostyreroppdrag eller rådgivningsoppdrag både i private- og offentlige skifter. 

Arveplanlegging

Har du spørsmål om arveplanlegging eller står du og din familie overfor et generasjonsskifte?

Spørsmål som kan dukke opp og som det ofte er vanskelig å ta stilling til i slike sammenhenger kan være:

  • Trenger du å opprette testament?
  • Får du din rettmessige del av arven?
  • Har jeg krav på arv fra min samboer og motsatt?
  • Hvordan unngår man unødvendige konflikter?
  • Hvordan forholder jeg meg til særkullsbarn?
  • Kan gjenlevende ektefelle sitte i uskiftet bo?
  • Kan jeg overføre eiendom til arvinger?
  • Hva skjer dersom arveavgiften blir gjeninnført?

Momentum Advokat har dyktige advokater som daglig jobber med denne type arverettslige problemstillinger.

Kontakt oss gjerne via kontaktskjemaet eller på telefon 95330007. 

Vi tilbyr fastpris for oppsett av viktige dokumenter til arveplanlegging:


Testament/ektepakt
Fastpris for utferdigelse av et enkelt testamente/ektepakt kr 6000,- inkl. mva.

Fremtidsfullmakt
Fastpris for utferdigelse av fremtidsfullmakt kr 6000,- inkl. mva.

Samboerkontrakt
Fastpris for utferdigelse av en enkel samboerkontrakt kr 6000,- inkl. mva.

Avdelingskontor Frøya

Vi har avdelingskontor på Frøya og kan også gjennomføre arveoppgjør / dødsbobehandling der.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *