Fast eiendom

Momentum Advokat har bred erfaring og særskilt kompetanse i å bistå klienter på begge sider av bordet i en eiendomshandel. Dette er viktige og store saker for den enkelte og det er som regel store verdier involvert. Sakene går som regel etter avhendingsloven dersom det er snakk om kjøp eller salg av bruktbolig og etter bustadoppføringslova dersom det er snakk om kjøp av ny bolig, noe som blir stadig mer aktuelt. Denne typen saker krever ofte omfattende dokumentasjon av feil og mangler og motparten er ikke sjelden selger i ledtog av et eierskifteforsikringsselskap.

Eiendomsmegling

Se egen side om eiendomsmegling her.

Husleie
Husleiesaker knyttet til manglende betaling fra leietaker eller manglende oppfølging av utleiers forpliktelser er det mange av, særlig i Trondheim som er en utpreget studentby, hvor mange huseiere ser det formålstjenlig å leie ut til studenter og hvor mange studenter ønsker å leie bolig.

Vi bistår både leietakere og utleiere og skreddersyr vår bistand til omfanget av tvisten. Dersom kunden tar kontakt tidlig, er det enklere for oss å vurdere sakens omfang og gi et tilbud som er tilpasset omfanget av tvisten.

Nabotvister
Et naboforhold er ikke alltid enkelt. Overraskende ofte er forholdet mellom eiere av to naboeiendommer betent og kommunikasjonen dårlig.

Nabotvister omfatter typisk trær, vei og parkeringsrettigheter og grensetvister samt sjenerende oppførsel av ulik art og ikke sjelden ender slike tvister i rettssystemet.

Vi har bred erfaring med denne typen tvister og kan på et tidlig stadium vurdere om en sak er av en slik art at det er hensiktsmessig å ta den videre eller om det kan være like greit å komme til en minnelig løsning. Også når det gjelder denne typen tvister vil det være gunstig for advokaten å komme inn på et tidlig tidspunkt i saken så vårt råd er å ta kontakt så snart tvisten oppstår for en vurdering av dine rettigheter.

Tomtefeste
Innløsning og forlenging av gamle festekontrakter er aktuelt for mange og regelverket er uoversiktlig. Ta kontakt med Momentum Advokat for bistand med formell korrespondanse opp mot fester/bortfester og for å få bistand til innløsning/forlenging av tomtefeste.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *