Forbrukerjuss

Forbrukerjuss knytter seg til kjøp og salg av stort sett alt annet enn fast eiendom som en privatperson gjør. Tvistene omhandler som regel håndtering av reklamasjoner på varer forbrukeren hevder det er feil og mangler med.

Vår erfaring er at det ofte hjelper å få saken inn på et formelt spor, tidlig, og at bistand fra advokat både fører til et mer riktig resultat for deg som kjøper og at det også bidrar til å få fortgang i saken, f.eks. der hvor selger velger ikke å svare på kjøpers henvendelser.

Også på dette området er vårt råd at man tar kontakt med oss så tidlig som mulig i prosessen og får en vurdering og et tilbud.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *