Gjeldsforhandling og økonomi

Momentum Advokat har bred erfaring med gjeldsforhandlinger og økonomisk rådgivning.

Vi kan bistå i forhandlinger med kreditorer på vegne av både private og næringsdrivende klienter.

Relevante områder hvor vi kan bistå er:

  • Gjeld / gjeldsforhandlinger
  • Bedriftsrådgivning
  • Styreledelse
  • Etablering av gjeldsordningsavtale
  • Bestride gjeld

Erfaringsmessig er det gode muligheter for å redusere gjeld dersom man legger opp en god strategi i slike saker.

Utleggstrekk

Utleggstrekk vil si at namsmyndigheten, etter begjæring fra kreditor, foretar utlegg eller trekk i lønn eller andre aktiva hos skyldneren. For at utleggstrekk skal kunne skje, må det foreligge tvangsgrunnlag i samsvar med reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Det kan eksempelvis være dom eller misligholdt gjeldsbrev.

Grunnen til at namsmyndighetene tar utleggstrekk er for å forhindre at skyldner unnlater å betale ned gjeld han har, selv om han kan ha mulighet til det. I den forbindelse kan det nevnes at det ikke kan tas utlegg hos en person som ikke har noen formuesverdier. Namsmyndigheten vil ta høyde for at skyldneren skal ha nok penger til livsopphold for seg selv og sin familie. Det vil for eksempel ikke kunne tas slikt trekk at en skyldner ikke får betalt husleie og mat.

En skyldner kan forhindre at det tas utleggstrekk dersom han betaler ned på gjelden i slik grad han har mulighet til, og med slik fordeling at han fordeler utbetalingene til alle sine kreditorer forholdsmessig.

Ta kontakt med oss for en vurdering og et tilbud.

Avdelingskontor Frøya

Vi har også avdelingskontor på Frøya og kan også bistå i gjeldsforhandlinger der.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *