NAV-saker/trygderett

Momentum Advokat har lang erfaring i å bistå klienter med søknader og klagesaker mot NAV. Vi har ansatte som selv har lang erfaring fra å arbeide i NAV og som dermed har inngående kjennskap til NAVs regelverk og saksbehandlingsrutiner.

Vår erfaring er at NAV sine rundskriv og praksis er svært vanskelig tilgjengelig for folk flest og at det derfor kan være utfordrende å finne ut om man har rettigheter overfor NAV og eventuelt omfanget av disse.

Våre advokater kan på en effektiv og grundig måte hjelpe deg med å kartlegge dette. Har du problemer med noen av dine ytelser fra NAV eller lurer du på om du mottar det du har krav på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *