NAV-saker/trygderett

Har du mottatt et vedtak fra NAV du mener ikke er riktig?

Alle vedtak fra NAV kan påklages eller ankes og du har rett til å la deg bistå av advokat. Våre advokatter har lang erfaring med klagesaker fra NAV, og opplever at det ikke sjelden begås feil og at vedtak omgjøres etter at de er påklaget. Dersom man vinner fram med omgjøring eller delvis omgjøring er det gode muligheter for å få dekket sakskostnader fra NAV. Det kan dermed lønne seg å kontakte advokat dersom du har mottatt et vedtak fra NAV du mener ikke er riktig.

Momentum Advokat har lang erfaring i å bistå klienter med NAV-saker. Det gjelder både søknader og klagesaker. Vi har ansatte som selv har lang erfaring fra å arbeide i NAV og som dermed har inngående kjennskap til NAVs regelverk og saksbehandlingsrutiner.

Vår erfaring er at NAV sine rundskriv, praksis og avdelingsoppbygging er svært vanskelig tilgjengelig for folk flest og at det derfor kan være utfordrende å finne ut om man har rettigheter overfor NAV og eventuelt omfanget av disse.

Våre advokater kan på en effektiv og grundig måte hjelpe deg med å kartlegge dette. Har du problemer med noen av dine ytelser fra NAV eller lurer du på om du mottar det du har krav på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Saker innenfor NAV-systemet vi kan bistå i er blant annet:

 • Uføretrygd / Ung ufør
 • Tilbakekreving av feilutbetalte ytelser
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Sykepenger
 • Dagpenger
 • Grunnstønad / Hjelpestønad
 • Overgangsstønad
 • Koronastøtte
 • Gravferdsstønad
 • Barnetrygd
 • Kontaktstøtte

Ta kontakt med oss for en vurdering og et tilbud av bistand i din NAV-sak.

Avdelingskontor Frøya

Vi har avdelingskontor på i Trondheim og på Frøya, men du trenger ikke være bosatt her for å få hjelp fra oss. De fleste NAV-saker kan håndteres via telefon, e-post og brev. Vi tar saker for mennesker bosatt over hele landet, og har gode referanser.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *