Skilsmisse/dødsbo

Fordelingen av fellesboet etter en skilsmisse eller et samlivsbrudd og likeså fordelingen av et dødsbo mellom gjenværende arvinger fører ofte tvister med seg. Partene har ofte ulike interesser, dårlig kommunikasjon og regelverket man må forholde seg til oppleves som vanskelig og uoversiktlig av mange.

Vi i Momentum Advokat jobber kontinuerlig med bobehandling og har god erfaring med tvisteløsning innenfor dette feltet.

Vi er tilknyttet samarbeidspartnere både innen takstmannsbransjen og innen verdsetting av løsøre og kan bistå med å få gjennomført bobehandling av skilsmisse og dødsbo fra start til slutt.

Da dette ofte er omfattende saker, ber vi om at det tas kontakt på et tidlig tidspunkt i prosessen slik at vi kan få vurdert sakens omfang og gitt et godt tilbud.

Vi kan tilby å selv forestå salg av eiendommer, løsøre, kjøretøy m.m. slik at kunden kun forholder seg til én aktør under hele prosessen. Les mer om våre eiendomsmeglertjenester her.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *