Skilsmisse/Samlivsbrudd

En skilsmisse eller et samlivsbrudd innebærer ofte store økonomiske omveltninger og kan skape stor usikkerhet. Fordelingen av fellesboet etter en skilsmisse eller et samlivsbrudd reguleres av forholdsvis kompliserte regler og kan være vanskelig og få grep om i en slik situasjon.

Spørsmål som kan dukke opp er:

  • Skal boligen selges eller skal den overtas av den ene parten?
  • Hvem skal betale for boligen når den ene har flyttet ut?
  • Kan man vente med å selge/kjøpe ut boligen til barna flytter ut?
  • Hva skjer med selskap som dere eier sammen eller alene?
  • Kan man kreve husleie fra den part som bor igjen i boligen?
  • Kan du kreve bruksrett til boligen?
  • Hva hvis den ene ektefellen har opparbeidet god pensjon, mens den andre bare får minstepensjon?
  • Kan du få ektefellebidrag?

Momentum Advokat har advokater som kontinuerlig jobber med bobehandling/skifteoppgjør og har god erfaring med tvisteløsning innenfor dette feltet.

Vi er tilknyttet samarbeidspartnere både innen takstbransjen og innen verdsetting av løsøre. Vi kan bistå med å få gjennomført det økonomisk oppgjøret og eventuelt fordeling/utkjøp av fast eiendom og løsøremidler fra start til slutt.

Da dette ofte er omfattende saker, ber vi om at det tas kontakt på et tidlig tidspunkt i prosessen slik at vi kan få vurdert sakens omfang og gitt et godt tilbud.

Vi kan tilby å selv forestå salg av eiendommer, oppgjør av eiendommer mellom ektefeller/samboer, salg av løsøre, kjøretøy m.m. slik at kunden kun forholder seg til én aktør under hele prosessen.

Les mer om våre eiendomsmeglertjenester her.

Vi tilbyr også fastpris for oppsett av viktige dokumenter for samboere/ektefeller:

Testament/ektepakt
Fastpris for utferdigelse av et enkelt testamente/ektepakt kr 6000,- inkl. mva.

Fremtidsfullmakt
Fastpris for utferdigelse av fremtidsfullmakt kr 6000,- inkl. mva.

Samboerkontrakt
Fastpris for utferdigelse av en enkel samboerkontrakt kr 6000,- inkl. mva.

Avdelingskontor Frøya

Vi har også avdelingskontor på Frøya og kan også bistå i skilsmisser/samlivsbrudd der.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *