Selskapsrett

Når man skal etablere ny virksomhet er det viktig å velge hensiktsmessig selskapsform. Vi vurderer og gir råd innen selskapsrett blant annet om valg av selskapsform, og bistår med selve etableringen. Dersom flere sammen skal stifte et selskap, er det viktig å sikre eiernes interesser og verdier.

Har du spørsmål knyttet til selskapsrett?

Momentum Advokat AS bistår med etablering, kjøp og salg av aksjeselskap. Vi bistår også i de fleste øvrige selskapsrettslige emner. Vi kan utarbeide alle avtaler og selskapsdokumenter som behøves for å gjennomføre slike transaksjoner.

Vi kan også bistå med selskapsgjennomgang / due dilligence. Selskapsgjennomgang er nødvendig for å avklare hvorvidt kjøpsobjektets rettslige og økonomiske sider er som forventet, og om kjøpesummen er riktig fastsatt.

Aksjonæravtale

Det å utforme en aksjonæravtale krever god kunnskap om kontraktsrettslige regler, aksjeloven, regnskapslovens regler og ikke minst hvordan forskjellige avtalebestemmelser vil slå ut rettslig og kommersielt i kombinasjon med regelverket for det selskapet og aksjonærene aksjonæravtalen gjelder.

  • Hva slags selskapsform er best for deg?
  • Trenger du hjelp til å starte firma?
  • Trenger du aksjonæravtale eller selskapsavtale?
  • Skal en av partnerne ut av selskapet?

Kontakt oss i dag for bistand!

Styremedlem – erstatningsansvar

Styreansvar er egentlig synonymt med erstatningsansvar. De fleste forsikringsselskaper tilbyr derfor styreansvarforsikring. En slik forsikring gjelder imidlertid ikke for ansvar i eget selskap, og i praksis vil dette være det vanligste. Ofte vil også selskapene nekte å dekke ansvar som kan bygge på at du som styremedlem har gjort en feil i forbindelse med en kontrakt. I mindre selskaper vil det ofte bare være en aksjonær eller bare noen få aksjonærer. Da er det mye lettere å komme i ansvar. Klarer ikke selskapet å gjøre opp for seg, risikerer du at kreditorene fremmer krav mot styret eller aksjonærene.

Avdelingskontor Frøya

Vi har også avdelingskontor på Frøya og kan også bistå selskaper hjemmehørende der.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *